Historik

Förr var tiderna hårda och det gällde att till den dagliga kosten bidra med vad matnyttigt trädgården kunde ge.
Här var det inte fråga om vackra gräsmattor eller välansade blomsterrabatter. Nej!
Det måste vara t.ex. potatisland, köksland, bärbuskar och fruktträd.
Helst många fruktträd, men si de där äpplena blev ju så herrans små och ynkliga. Mycke skorv och annat otyg härjade bland dem.
Men snart skulle det bli annat av.

1930 utlyste länsträdgårdsmästaren Gunnar Berge, från Jönköping, ett möte i Vaggeryds kyksal, där han talade om nödvändigheten i att sköta våra odlingar med gödsling, beskärning och besprutning. Här sådde han ett frö som skulle växa till en kraftig planta och få namnet ”Vaggeryds Trädgårdsförening”.

1931 bildades en interimsstyrelse och bestod då av  ordförande och kassör, Sixten Fritzell, vice ordförande J.A.Bredin, sekreterare Hugo Johansson, suppleaner Johan Svensson och Erik Svensson.
Inträdesavgiften bestämdes till 1 krona, samt en årsavgift med 50 öre/medlem.

1936 valdes Knut Ewaldh som ordförande. Denna post sköttes med heder i hela 32 år.

1939 tog  Vaggeryds Trädgårdsförening hem 1:a pris vid en fruktutställning.

1940 blev ett märkesår för föreningen, eftersom vi fick stifta bekantskap med trädgårdskonsulent Gunnar Begfeldt, vilken skulle vara till stor hjälp för föreningens vidare utveckling.

1956 firade föreningen 25 år, i Centrums B-sal, med en supé och högtidstal av Gunnar Bergfeldt.

1958 invaldes förutom de gamla kämparna, Sixten Fritzell, Knut Ewald, Einar Åberg och Evert Karlsson, en viss Eric Fransson, som sedermera skulle bli en stor betydelse för föreningen, för hans kunnande, goda engagemang och idérikedom.

!960 tackade föreningens  initiativtagare och arbetsmyra Sixten Fritzell för sig och in valdes som ny kassör, Bertil Berg, som skulle visa sig vara en stor tillgång.

1968 valdes Evert Karlsson som ny ordförande.

Så gick åren och medlemsantalet ökade. Trädgårdskurser och möten anordnades, liksom resor och trädgårdsbesök. Även en studieträdgård anlades, men den fick av olika anledningar läggas ner.

1981 firades firade föreningen 50 år med festligheter i Hjortsjöskolans matsal med besök av Erik Samuelsson och Gunnar Bergfeldt. Ca 150 personer var närvarande.

1987 valde Evert Karlsson att avgå som ordförande och in valdes Kjell Åberg.

Under de år som har gått har en markant förändring skett bland medlemskategorin. Från början var det lantbrukarna som dominerade. Nu är det bara ett fåtal kvar.

1991 firade föreningen 60-årsjubileum.

2001 firade föreningen 70 år med supé i Centrums B-sal. För musiken stod Sivert Heiver och kommunens ”revymamma” Viviann Nöjd för underhållningen.

2003 valde Kjell Åberg, efter 26 år, att avgå som ordförande och in valdes Sven-Olof Sjödahl.

2008 valdes Mats Elmgren som ny ordförande.

 

 

 

 

 

 

En kommentar till “Historik”

  1. Mycket intressant. Visste inte att jag var medlem i en ”82-årig” förening.
    Bra jobbat alla trädgårdsnördar, som hållit den vid liv så länge!

Kommentera